Foredrag: Morfologiske Effekter i Dansk Auditiv Ordgenkendelse – and beyond!

Via Afdelingens nyhedsbrev:
Fredag d. 29. maj får Afdeling for Lingvistik besøg af Laura Winther Balling fra Copenhagen Business School, som vil fortælle om sit ph.d.-projekt om morfologiens betydning på ordgenkendelse i talt sprog. Det lyder utroligt spændende, så jeg vil opfordre Jer alle til at slå et smut forbi, hvis I skulle være i nærheden:

I får lige Lauras egen beskrivelse af, hvad hun vil tale om:

Jeg vil gerne præsentere resultaterne af mit ph.d.-projekt hvor jeg undersøgte hvordan ord genkendes på dansk, med særligt fokus på morfologiens rolle. Jeg vil præsentere og diskutere fire hovedresultater: For det første genkendes morfologisk komplekse ord signifikant hurtigere end ellers tilsvarende simple ord; morfologien spiller altså en gavnlig rolle for ordgenkendelsen. For det andet påvirkes genkendelsen af et komplekst ord både af faktorer der har at gøre med ordets morfemer, og af faktorer der har at gøre med hele det komplekse ord. Dette indikerer at fordelen for de komplekse ord skyldes at genkendelsen af dem kan trække på flere forskellige typer viden. For det tredje viser eksperimenterne at jo længere tid et ord overlapper med både relaterede og urelaterede ord i ordforrådet, des længere tid tager det at genkende det ord der faktisk høres. At sådan leksikalsk konkurrence spiller en rolle i ordgenkendelsen er velkendt, men jeg introducerer to nye Uniqueness Points (UP’er) der måler denne konkurrence på en præcis og ensartet måde for ord med mere end et morfem. For det fjerde vil jeg tale lidt om de kønsforskelle jeg har observeret i mine data.

Til sidst vil jeg kort præsentere de foreløbige resultater af nogle nye eksperimenter. For det første er jeg begyndt at undersøge hvilken rolle de forskellige morfologiske parametre spiller i læsning af sammenhængende tekst på dansk og engelsk og i oversættelse fra engelsk til dansk. For det andet vil jeg tale om hvordan de nye UP’er jeg har introduceret for dansk, evt. manifesterer sig på engelsk.

Tid: 29. Maj 2009, kl. 13

Sted: Aarhus Universitet, Bygning 1410-034. (Kort)

Forfatter: Hans Henrik Juhl

Jeg hedder Hans Henrik Juhl, er 21

2 meninger om “Foredrag: Morfologiske Effekter i Dansk Auditiv Ordgenkendelse – and beyond!”

 1. Trist at se hvor dårligt en sprogforsker formulerer sig, og især at det også går ud over den logiske stringens i fremstillingen.
  Her er et par eksempler:
  “…hurtigere end ellers tilsvarende…”
  “morfologien spiller altså en gavnlig rolle for ordgenkendelsen.” (der menes vist ‘en kompleks morfologi’)
  “…fordelen for de komplekse ord skyldes at …”
  “…genkendelsen af dem kan trække på flere forskellige typer viden.” (‘genkendelsen’ kan ikke trække på noget)
  “…jo længere tid et ord overlapper med både relaterede og urelaterede ord…” (uforståeligt)
  “…der måler denne konkurrence på en præcis og ensartet måde…” (‘dette konkurrenceparameter’)
  “…de kønsforskelle jeg har observeret i mine data.” (‘kønsforskelle jeg ser afspejlet i mine data’)

 2. @ Morten: Du er ude med riven et sted hvor der ikke er nogen blade. Lauras beskrivelse er ganske klar og forståelig.

  Dine rettelser er hverken klarere eller mere korrekte. I nogle tilfælde tværtimod. Og at der er passager du ikke forstår, er jo ikke nødvendigvis Lauras fejl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *