Foredrag: Undervisning af ordblinde i Danmark

Anne Karina Steen fremlægger sit speciale i lingvistik 19. februar kl 13. på Aarhus Universitet i lokale 1412-229. Foredraget holdes på engelsk

Nedenfor står foredragsholderindens eget resume af specialet:

Fokus for specialet er undervisning af ordblinde i Danmark, fordi ordblindhed er et stort problem for individet og dets muligheder for at vælge uddannelse og karriere og for samfundet.
Ordblindhed er et voksende problem for samfundet, fordi personer med ordblindhed og læsevanskeligheder er en voksende gruppe grundet det faktum at man alle steder i samfundet mødes med øgede læsekrav for, at kunne følge med i udviklingen i samfundet. Derudover er ordblindhed en byrde for samfundet i og med, at mange ordblinde ofte ender på pension til deres store ærgrelse. Nogle skøn siger, at mellem 2-10% af befolkningen er ordblinde og det er tydeligt, at det er et problem, hvis 2-10% ikke kan bidrage til samfundet.

Derfor er afhjælpning af ordblindhed så vigtig, for at personer med ordblindhed kan bidrage til samfundet og føle, at der er brug for dem, hvilket vil resultere i en øget følelse af selvværd hos den enkelte. De primære undersøgelsesspørgsmål for specialet er: Hvordan underviser speciallærere og ordblindeundervisere? Hvilke undervisningsstrategier bruges på de forskellige uddannelsesniveauer? Og hvad er undervisernes kvalifikationer for at arbejde med personer med ordblindhed? For at besvare disse spørgsmål, sender jeg spørgeskemaer ud til ordblindeundervisere på forskellige uddannelsesniveauer, dvs. folkeskolelærere, gymnasielærere og undervisere på specialiserede højskoler og aftenskoleundervisere. Endvidere har det været nødvendigt at klassificere de undervisningstilgange, som de danske undervisere bruger, disse tilgange har jeg kategoriseret i tre overordnede tilgange, en lyderingstilgang, en holistisk tilgang og en alternativ tilgang, disse tilgange vil kort blive eksemplificeret ved de tre mest udbredte undervisningsstrategier, som bruges indenfor dansk og engelsk sproget undervisning af ordblinde.

Den teoretiske basis for at forstå ordblindhed kræver en forståelse af læseindlæringen hos normalt udviklede børn, til dette formål bruger jeg Coltheart & Harris’ fire faser teori til og en forståelse af læseprocessen hos normalt læsende voksne, hvilket forklares vha. dual-route modellen. Ud fra de spørgeskemaer jeg allerede har fået retur er det tydeligt, at de fleste ordblindeundervisere bruger mange forskellige undervisningsstrategier, som de forsøger at tilpasse til den enkelte elev. Dog lader det til at de færreste af disse undervisere holder sig stringent til én undervisningstilgang eller i det hele taget er bevidste om, hvilken tilgang de vælger.

Et førstehåndsindtryk af de indkomne svar angående lærernes kvalifikationer viser, at størstedelen af underviserne har været på flere kurser omkring læseindlæring og ordblindhed. Det er dog en mulighed, at disse data er upræcise af den grund, at mange, specielt folkeskolelærere, undlader at besvare spørgeskemaet, og at dem der gjorde, muligvis har været dem der har de bedste kvalifikationer og uddannelse indenfor undersøgelsens område. Dette er et problem, som kræver nærmere undersøgelse.

Forfatter: Hans Henrik Juhl

Jeg hedder Hans Henrik Juhl, er 21

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *