Praat Tutorial

Since it’s already written, I might as well put it here for more people to use. For now it only covers how to draw nice spectrograms and do custom garnishing. More will probably be added over time.

No prior experience with Praat is needed, although I do assume that the reader has some very basic computer skills (e.g. installing/opening programs).

Get rev. 2 (based on Praat 5.1.29) at: http://goo.gl/0yj19

Real-time MRI of Vocal Performance

Thanks, Krishna Nayak, for sharing this video.

This video illustrates real-time MRI of vocal performance. It includes examples from a soprano and an emcee/beatboxer. This video was featured at the Sounds and Visions Session, of the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) Scientific Sessions, May 2006, Seattle.

the diva and the emcee from Krishna Nayak on Vimeo.

Retslingvistik!

Som nogle af jer nok har set, er der en del debat omkring en betjent som enten har sagt ‘perle’ eller ‘perker’ til en demonstrant. Politiken skriver nu at ‘lydeksperten’ Eddy Bøgh Brixen kan afgøre at der bliver sagt ‘perk’, ud fra en simpel spektogramanalyse.

Jeg har ikke set det pågældene spektrogram, men jeg har ingen grund til at tvivle på Bøgh Brixen – og derudover er det, vil jeg sige, næsten umuligt at tage fejl af en k-lyd og en l-lyd, hvis man bare har det mindste kendskab til spektrogramanalyse. Det må man jo formode at Bøgh Brixen har.

Men der er vist gået politik i sagen, så nu må vi se hvad Statsadvokaten siger.

EDIT: Det skal naturligvis siges at optagelserne er meget støjfyldte, og at jeg som sagt ikke har set spektrogrammet. Det ville være interessant at se det spektrogram som Bøgh Brixen har analyseret, med støjen sorteret fra. Selv hører jeg ‘perle’, men jeg har arbejdet nok med transkription og lytteforståelse til at jeg faktisk stoler mere på optagelser og spektrografiske overgange end på mine egne ører – specielt når man allerede er “farvet” af debatten.

Hvis nu man kunen få betjenten til at indtale ‘perle’ og ‘perker’, så kunne man se hans personlige spektrografiske aftryk, og måske have en endnu bedre mulighed for at gennemskue hvad der bliver sagt.